Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Energi/Energianvändning i företag

Energianvändning i företag

Energianvändning i företag

Det finns många goda skäl att arbeta med energieffektivisering på företag.
• Det är lönsamt
• Det minskar företagets miljöpåverkan
• Företagets varumärke och image stärks
• Det minskar effekterna av energiprisökningar
• Företagets konkurrenskraft ökar
• Miljöbalkens krav följs

Miljö- och byggnadsförvaltningen propagerar för energieffektivisering i företag både genom rådgivning via energi- och klimatrådgivare och genom inspektörernas tillsyn enligt miljöbalken.

Mer information hittar du på energimyndighetens hemsida, se länk till höger