Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Djur/Hundar och katter

Hundar och katter

Lösspringande och/eller aggressiva hundar är polisens ansvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (se extern länk i högerkolumnen). Övergivna eller förvildade katter får, enligt samma lag avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Bestämmelser för hundägare finns även att läsa i de Allmänna ordningsföreskrifterna för Ronneby kommun. Läs mer i högerkolumnen.

Katter är till stor glädje för många människor, men lösgående katter medför en del problem i tätortsmiljö, till exempel;

  • Orsakar allergier hos närboende
  • Lämnar avföring och urin i sandlådor, rabatter med mera
  • Revirmarkerar på byggnader, bilar med mera, med stark urinlukt som följd
  • Repar lack på bilar och orsakar andra skador
  • Tar småfåglar vid fågelbord
  • Blir offer för och kan orsaka trafikolyckor
  • Ökar risken för vildkatter, smittspridning, med mera

Råd till kattägare

· Tänk på att du har ett strikt ägaransvar för din katt!
· Vill du vara på den säkra sidan så håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, även att vänja en ute-katt till detta. Dessutom håller den sig lättare ren, slipper fästingar, olycksrisken minskar, med mera.
· Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Kastrera katten så det inte blir oönskade ungar. En kastrerad katt blir ofta fredlig, hemtam och går inte omkring och skvätter i samma omfattning.
· Hör med dina grannar om de har något emot att katten går fritt. Tänk på att en katt kan röra sig över ett stort område, så det kan bli många att tillfråga!
· Märk katten med halsband eller öronmärkning och håll den i vårdat skick. Den kan annars tas för vildkatt och riskerar då att bli infångad och avlivad.

Vilka regler gäller?

Lagen om tillsyn över katter och hundar säger bland annat att "hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter".