Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bra att veta för fastighetsägare/Kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriska byggnader

Viss bebyggelse i kommunen är klassad som särskilt bevarandsvärd.

I själva tätorten är det till exempel områdena Bergslagen och Blekan. I dessa områden gäller särskilda bestämmelser om hur man exempelvis får ändra utseendet på sitt hus. I högerkolumnen kan du ta del av en skrift som Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram som vägledning för dig!