Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bra att veta för fastighetsägare/Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram

Det finns ett gestaltningsprogram för Ronnebys centrala delar.

Gestaltningsprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön skall utvecklas. Syftet med Ronnebys gestaltningsprogram är att skapa en bättre stadsmiljö som leder till ett ökat intresse att vistas i centrum och besöka staden, som stärker varumärket Ronneby och som bidrar till ökad handel och förhöjda värden på fastigheterna i stadskärnan.

Programmet vänder sig till alla som har en koppling till stadens utemiljö, såväl kommunala förvaltningar som fastighetsägare och butiksinnehavare. Målet är att det ska fungera som ett samlande dokument som man kan luta sig mot i gemensamma frågor.

STATUS: Programmet antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27. Dokumentet kan laddas ner till höger.