Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Bygglovsavgift

Bygglovsavgift

I högerkolumnen kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa som beslutades om i Kommunfullmäktige 2011-06-16. I taxan finns en sk N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1.0.

Timtaxan för Plan- och bygglovsärenden är 824 kr i timmen enligt beslut i Miljö- och Byggnadsnämndens beslut 2012-11-08.

Nedan ges exempel på pris för vanligt förekommande ansökningar:

Nybyggnad enbostadshus 150 m2 = 18512 kr
Tillbyggnad bostadshus med 75 m2= 12015 kr
Anmälan eldstad = 1112 kr
Mur eller plank = 2047 kr
Rivning byggnad 200 m2 = 2225 kr
Strandskyddsdispens = 5340 kr
Planavgift för byggnad 250 m2 = 22250 kr