Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Rivningslov

Rivningslov

Många rivningsåtgärder kan kräva ansökan om rivningslov eller en rivningsanmälan till kommunen.

Inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov om du vill:

• River en hel byggnad, även stommen.
• River en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda.
• Flyttar en byggnad från en plats till en annan (sedan kan du behöva bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

 Utanför områden med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs. Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov. Observera att det för rivningslov, precis som för bygglov och marklov, behövs ett startbesked innan du får sätta igång och riva. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill riva något.