Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Att tänka på innan du söker bygglov

Att tänka på innan du söker bygglov

Det är mycket som du måste hålla reda på i ett byggprojekt. Kontakta en bygglovhandläggare så tidigt som möjligt för upplysningar och information om vilka tillstånd du behöver.

Innan du påbörjar ett byggprojekt behöver du ta reda förutsättningarna att bygga på din fastighet. Ofta behöver du ett bygglov och ett startbesked innan du får sätta igång.

Ta hjälp av våra handläggare

Varje projekt är unikt, så hör gärna av dig redan på idéstadiet. Våra handläggare berättar mer om:

  • När du behöver bygglov och vad du kan göra utan bygglov.
  • Vilka krav som ställs på utformning eller placering.
  • När du behöver be om grannars synpunkter.
  • Om du behöver andra tillstånd från exempelvis kommunens miljöenhet, Trafikverket eller andra myndigheter.
  • Om du behöver lämna in fler handlingar än bygglovsansökan.
  • Om du vill veta mer om förhandsbesked.

Rådgivning om byggnadsvård

När du ska bygga i kulturhistoriskt värdefull miljö kan du vända dig till byggnadsantikvarierna på Blekinge läns museum. Aktuella kontaktuppgifter kan du hitta på Blekinge museums hemsida: www.blekingemuseum.se/.