Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bygglov och andra lov/Anmälan/Installera eldstad eller braskasett

Installera eldstad eller braskasett

Innan du installerar en ny eldstad eller braskassett måste du göra en anmälan. Om du byter ut en befintlig eldstad till en eldstad med annan storlek och/eller effekt måste du också göra en anmälan.

Ny eldstad/rökkanal

Om du vill byta ut din befintliga eldstad så ska du göra en anmälan om:

  • Den nya eldstaden är tyngre
  • Om bytet medför murningsarbete
  • Om du ska använda ett annat bränsleslag

Däremot behöver du inte göra en anmälan om du ska byta den befintliga eldstaden mot en liknande med samma egenskaper. Men vi rekommenderar att du ändå gör det för ditt eget bästa.

Vad en anmälan om eldstad ska innehålla

Vid installation av eldstad och/eller rökkanal krävs en anmälan till byggnadsförvaltningen. Anmälan ska innehålla:

  • Anmälningsblankett.
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden, skala 1:100.
  • Fasadritningar som visar rökkanalens/skorstenens placering, skala 1:100.
  • Sektionsritning som visar rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets nock, skala 1:100.
  • Prestandadeklaration på eldstaden och rökkanal.

Startbesked och slutbesked

Du får inte påbörja installationen förrän du har fått startbesked. Det får du hemskickat tillsammans med en kontrollplan. När du har slutfört installationen skickar du kontrollplanen påskriven till byggnadsförvaltningen. När kontrollplanen samt ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren inkommer kan du få ett slutbesked som innebär att du kan ta eldstaden/rökkanalen i bruk.