Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Brandskydd och eldning/Sotning

Sotning

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att så kallade soteldar skall uppstå. 

Sedan 1/1 2004 är den tidigare sotningen uppdelad i två olika delar:  brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Brandskyddskontrollen genomförs av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt frister som bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rengöringen (sotningen) skall utföras av en skorstensfejare enligt frister som kommunen fastställer. Fastighetsägare kan hos räddningstjänsten ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand.

Vid frågor om sotning kontaktas i första hand Ronneby Sotningsdistrikt AB på telefon 0457-266 00.

Läs mer på Räddningstjänsten i Östra Blekinges och Ronneby Sotningsdistrikts webbplatser i länklistan till höger.