Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Brandskydd och eldning/Eldning/Elda avfall och ris

Elda avfall och ris

Att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är inte tillåtet.

 

Trädgårdsavfall är lämpligast att kompostera. Grövre kvistar och grenar kan flisas och malas för kompostering eller annan användning. Trädgårdsavfall kan också lämnas till Angelskog och andra bemannade återvinningscentraler och avfallsstationer. 

Utanför tätbebyggt område kan trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering eller flisning/malning eldas på fastigheten under förutsättning att

- avfallet är torrt,
- eldningsförbud inte råder, se Räddningstjänstens hemsida,
- det inte stör omgivningen.

Vid eldning av större mängder trädgårdsavfall ska samråd ske med Räddningstjänsten.

Observera att det aldrig är tillåtet att utan tillstånd elda annat avfall än trädgårdsavfall!