Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Lediga tomter (privata)/Saxemara

Saxemara

Området ligger på Saxemara näs som är en halvö i Östersjön. Här har du nära till bad, natur och strövstigar. Marken för ny bebyggelse utgörs idag i huvudsak av ängsmark och detaljplanen medger åtta nya tomter i området. Markägarna når du via Elisabeth.Gustafsson@blixtmail.se eller karin.pearson@live.se.  

 

Befintlig bebyggelse är markerat med svart och nytillkommande med rött.