Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Lediga tomter (kommunala)/Hultagölen

Hultagölen

 

Ronneby kommun säljer nu nio (9) stycken bostadstomter i området Hultagölen i centrala Ronneby.

Tomterna kan bebyggas med bostadshus i 1½-2 plan (högsta nockhöjd 7.0 meter). Sammanlagt kan man bygga maximalt 250 kvm inklusive garage, uthus m.m. Utöver detta kan man också bygga en friggebod på maximalt 15 kvm. Fullständiga regler hur man kan bygga på tomterna hittar du i högerkolumnen (Plankarta, Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning). Tomt 1, 2, och 4 har utökats i storlek för att erbjuda några större tomter.

Vill du se hur det kan komma att se ut? Klicka på visionsskissen till höger!

Vad kostar tomterna?

Tomtpriset beror på storleken på tomten.

Tomtnr

Storlek

Pris

1.LEDIG

1 156 kvm

618 700 kr

2. LEDIG

1 292 kvm

645 900 kr

3. UTGÅR    

4. SÅLD

1 061 kvm

599 700 kr

5. SÅLD

1352 kvm

657 900 kr

6. SÅLD

1 298 kvm

647 100 kr

7. SÅLD

1 152 kvm

617 900 kr

8. LEDIG

1 053 kvm

598 100 kr

9. SÅLD

1 130 kvm

613 500 kr

10. LEDIG

1 108 kvm

271 600 kr

Priset (för tomt 1-9) omfattar tomten samt anslutningsavgifter för VA (inkl. dagvatten), el och bredband. Priset för tomt nummer 10 är exkl. anslutningskostnader för VA, el och bredband. Anslutningsavgifterna betalas till Ronneby Miljöteknik och med 2016 års taxor uppgår kostnaden till ca 286 000 kr inkl. moms.

Kostnaderna för att spränga eller fylla upp tomterna, ta ner träd etc. faller på den nya tomtägaren.

När kan jag börja bygga?

Kommunen har färdigställt anläggandet av vägar och avlopp m.m. Det betyder att tomtköparen nu kan börja röja träd och buskar på tomten. Dock måste man först betala hela summan för tomten och få ett köpebrev av kommunen. Köpebrevet används även till att söka lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Innan man kan påbörja bygget av huset skall man ansöka om bygglov hos Miljö- och Byggnadsnämnden.

Har Du frågor?

Välkommen att kontakta Linda Enarsson, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Ronneby, 0457-631242, 0703-229521, linda.enarsson@lansforsakringar.se