Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Boendemiljö/Temperatur och drag

Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är inomhusmiljön viktig. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och vår hälsa.

Temperatur

Vilken temperatur det bör vara i bostaden regleras av Folkhälsomyndigheten. Där står bland annat att temperaturen bör ligga mellan 20 °C och 24 °C.

I en bostad bör det inte vara lägre än 18 °C eller högre än 24 °C. Under kortare perioder får temperaturen vara högst 26 °C och på sommaren får man ibland tolerera att temperaturen inomhus är upp till 28 °C.

På förskolor och där äldre eller rörelsehindrade personer vistas bör det inte vara kallare än 20 °C.

Hur vi upplever temperaturen i bostaden beror både på temperaturen i luften och på ytorna runt omkring, det vill säga vid golv, väggar och fönster. Därför används operativ temperaturmätning vid noggrannare utredning. Den operativa temperaturen är medelvärdet av luftens temperatur och omgivande ytors strålningstemperatur.

Drag

Dragig miljö gör att det kan kännas kallt. Otätheter kring fönster, dörrar eller tilluftsventiler kan orsaka drag i inomhusmiljön. När väggar och golv har lägre temperatur än luften kan man också uppleva drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön. 

Det är viktigt att tänka på att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra elementen från att värma kall luft som kommer in vid fönstret. 

Om du har problem med temperatur/drag inomhus ska du i fösta hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för utredning/åtgärd. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav. 

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för hjälp och information.