Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Arrenden

Arrenden

Ronneby kommun har olika typer av arrenden som privatpersoner kan anmäla sitt intresse av. För mer information kontakta Tekniska förvaltningen, kontaktdetaljer finns i högerkolumnen. Där finns också de blanketter som används vid ansökan.

Arrendera eller köpa mark. Om du t ex vill utöka din trädgård eller använda kommunal mark för servitut kan du arrendera mark för det. Inget permanent får byggas på markarrendet. Ifall du vill köpa mark av kommunen kan du ansöka om det på samma blankett.

Arrendera bryggplats. Vill du ha en brygga i Ronnebyån eller utmed kusten kan du arrendera plats för att anlägga en. Bryggplatsens placering sker i dialog med kommunen. Samtidigt får du som ansöker information om strandskydd och vattenarbete samt vilka tillstånd som behövs. 

Dessutom tillhandahåller kommunen arrenden för sjöfågeljakt. Jakten sker under höst och vinter. Är man intresserad av att jaga sjöfågel anmäler man sitt intresse genom att boka in ett besök med kommunens markförvaltare för att visa upp vapenlicens och jägarexamen (kontakta Tekniska förvaltningen). Jakten sker under två dagar vid antingen Lilla Ekön, Aspholmen, Törnholmen (mellan Karön och Stekön) eller vid  Stenabyholm (utanför Kuggeboda). All fågel som inte är fridlyst och som det är jakttid på (de ska alltså vara lovliga) får jagas. För mer information om sjöfågeljakt, se högerkolumen.