Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Anmälningspliktiga lokaler och anläggningar

Anmälningspliktiga lokaler och anläggningar

Vissa lokaler är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet med detta är att miljö- och byggnadsnämnden då har möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Anmälan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden innan lokalen tas i bruk. Blankett finns under Blanketter till vänster.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

3. Skol- och fritidsverksamheter enligt nedanstående lista: 

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Fristående skola
 • Riksinternatskola
 • Resurscenter

Miljösanktionsavgift
Den som, utan att göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, påbörjar en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!