Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Bostäder och offentliga lokaler/Adresser och namnsättning

Adresser och namnsättning

Nya adresser och namn på gator och kvarter föreslås av Namnberedningsgruppen som består av tjänstemän från Plan- och byggnadsenheten, Tekniska förvaltningen och Fritid- och Kulturförvaltningen. Miljö- och Byggnadsnämnden fattar beslut i dessa ärenden.