Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Blanketter/Blanketter Plan- och Bygg

Blanketter för plan- och byggnadsenheterna

Till höger hittar du blanketter att använda för ärenden hos Plan- och byggenheten.

Om du undrar över taxor och avgifter kan du ta del av Ronneby kommuns Plan- och bygglovstaxa under länken Taxor och avgifter i vänsterkolumnen. Plan- och bygglovstaxan beslutades av Kommunfullmäktige 2011-06-16. I taxan finns en så kallad N-faktor som i Ronneby kommun är satt till 1,0.