Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Avfall och återvinning/Transport av avfall

Transport av avfall

Regler för transport av avfall

Den som i sin verksamhet transporterar avfall eller farligt avfall kan behöva tillstånd eller göra anmälan.  Anmälan om transport av avfall eller ansökan om tillstånd för transport av avfall görs hos länsstyrelsen.

Som privatperson kan du transportera avfall t.ex. till återvinningsstation eller avfallsanläggning utan anmälan. Tänk på att säkra avfallet ordentligt om du transporterar på öppet släp.

Läs mer om reglerna på länsstyrelsens hemsida.

Blanketter för anmälan och tillståndsansökan finns hos länsstyrelsen, som också är den myndighet som handlägger anmälan och ansökan.