Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Aktuella samhällsplaneringsprojekt /Kilen - ny stadsdel/Arkitektuppdrag

Arkitektuppdrag 2014

I mars 2014 genomfördes en workshop om området. Tre arkitektlag kom då till Ronneby för att under några intensiva dagar arbeta och presentera idéer för hur området kan utvecklas på bästa sätt utifrån de förutsättningar och visioner man har. Läs mer om workshopen nedan.

Resultatet från workshopen och en sammanställning av olika intressenters ambitioner och intressen i Kilenområdet har legat till grund för ett projektspecifikt kvalitetsprogram. I det presenteras hur kommunens generella intentioner inom exempelvis förnyelsebar energi och friskt vatten ska konkretiseras. Programmet kan laddas ned till höger. De olika intentioner och mål som presenteras i programmet kommer att preciseras i de olika delprojekt som genomförs i området.

Parallellt med detta har arbetet med detaljplanen för området pågått och den vann laga kraft under våren 2016. Mer information om detaljplanen hittar du här. Kommunen förbereder nu för en markanvisningstävling om området.

Workshopen

Varje lag bestod av personer från olika arkitektkontor och företag. De tre lagen var:

  • GXN, William McDonough + Partners, SLA
  • Liag, Bureau B + B, Except
  • ALoCo Arkitektbyrå, Torsten Sack-Nielsen/Aarhus Arkitektskole, Heidi Merrild, Tyréns Malmö

Under kvällen den 19 mars presenterades de första idéerna från workshopen för ett 100-tal intresserade. Till höger finns en länk till inspelningen.

Efter workshopen presenterades lagens idéer här på webben och i en utställning på Cefur Showroom. Materialet finns fortfarande här på webben och ni finner det via länken till "Lagens förslag" till höger.

Synpunkterna från utställningen har sammanställts och rapporten finns till höger. Materialet från workshopen kommer att fungera som ett underlag vid utvecklingen av Kilenområdet.

 

Cradle to Cradle® är ett registrerat varumärke som tillhör McDonough Braungart Design kemi, LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM är ett certifieringsmärke som licensierats av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.