Du är här: Invånare/Bygga, bo & miljö/Aktuella samhällsplaneringsprojekt /Ronneby torg

Ronneby torg

Utformningsförslag för torget

Torggruppen har påbörjat arbetat med att ta fram ett förslag till ny utformning av torget. Ett möte med näringsidkare och fastighetsägare genomfördes den 7 september 2015 där torgets utformning och användning diskuterades. Torggruppen har sedan arbetat vidare med att ta fram förslag på utformning. Under våren 2016 kommer förslagen diskuteras med politiken.