Du är här: Invånare/Miljöteknik/Vatten och Avlopp/Frågor och svar

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om vattensituationen och bevattningsförbudet. 

Bevattningsförbud

Varför införs bevattningsförbudet?
Under hösten och vintern har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det innebär att våra grundvattennivåer är låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten. 

Kan vattnet ta slut?
Nej. Vi har normalt sett en bra överkapacitet i grundvattenmagasinet. Men när nivåerna sjunker för mycket blir den säkerhetsmarginal vi normalt har mindre. Nu händer inte detta plötsligt, det tar ett tag för vattennivån att sjunka. Under den tiden hinner vi förbereda oss och till exempel meddela allmänheten, som vi gör nu. Om alla hjälps åt att spara och följer bevattningsförbudet kommer vi så småningom få normala vattennivåer igen. 

Hur länge gäller bevattningsförbudet?
Bevattningsförbudet gäller från och med den nu fram till 30 september. 

Vad gäller för näringslivet?
Bevattningsförbudet gäller för alla med kommunalt vatten med vissa undantag för företag som behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. 

Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur ska jag göra?
Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?
Formellt sett har vi rätt att stänga av ditt vatten, men vi hoppas så klart att vi inte kommer behöva göra det. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att stabilisera våra grundvattennivåer och påverka så att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet för till exempel högtryckstvätt, bevattning av gräsmatta eller nyplanterade växter?
Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra några undantag. Försök att spara regnvatten och använda där det är möjligt istället.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam på grund av de generellt låga grundvattennivåerna.

Vad gör jag om min brunn sinar? 
Vi kör inte vatten till enskilda brunnar utan vi hänvisar till privata aktörer.

Varför sänker ni inte trycket i dricksvattenledningarna istället?
Sänker vi trycket i vattenledningarna kan vattnet i vissa ledningar bli för stillastående. Då finns det risk att bakterier kommer in i vattnet som påverkar dricksvattenkvaliteten. Sänkt tryck kan också göra att de som bor högt, t.ex. i flervåningshus, inte får tillräckligt med vatten i kranen. Om läget förvärras kan det ändå bli aktuellt med att sänka trycket, men i dagsläget uppmanar vi istället till sparsamhet. Genom att förändra vanorna i vardagen kan du som enskild individ göra stor skillnad. Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. Genom att använda dricksvattnet klokare kan vi spara mycket vatten.

Jag har tänkt anlägga ny gräsmatta/sätta ny häck. Hur ska jag göra?
Du får inte vattna din nya gräsmatta eller häck med vattenslang eller vattenspridare. Vi rekommenderar att du avvaktar med att anlägga ny gräsmatta eller sätta ny häck så länge det råder bevattningsförbud.

Jag har precis investerat i ny gräsmatta/träd/häck som behöver daglig bevattning. Får jag ersättning av kommunen om den inte klarar torkan?
Nej, det får du tyvärr inte. Ta till vara så mycket regnvatten som möjligt och använd det istället. 

Pooler och bad

Jag har investerat massor i min pool och nu ska jag inte kunna använda den. Kan jag köpa vatten någon annanstans ifrån?
Vi har tyvärr inte möjlighet att tillhandahålla den servicen, vi hänvisar till privata aktörer.

Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?
Ja, om du hittar en speditör som levererar vatten från en kommun utan bevattningsförbud. Det är generellt låga vattennivåer i hela landet och många kommuner har allvarliga problem med vattenförsörjningen. Vi rekommenderar att du sparar kvittot på vattenleveransen, ifall någon undrar om du brutit mot bevattningsförbudet för att fylla poolen.

Varför väljer man att hålla alla badhus öppna som vanligt? Då hjälper ju inte de till att spara vatten.
I ett badhus kan väldigt många bada. Då det inte går att bada i privata pooler i sommar håller badhusen öppet för att så många som möjligt ska kunna bada.Badhusen håller öppet som vanligt.

Varför är badhusen så viktiga?
Vi har valt att inte införa bevattningsförbud på badhusen då det är av samhällsnytta. Simskolor, rehabilitering och att många medborgare kan nyttja badhuset samtidigt ligger till grund för beslutet. Däremot gäller det att vara sparsam med vattnet även där.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?
Jo, om poolen är under 3 m3 annars hänvisar vi till simhallar och badsjöar istället. 

Biltvätt

Om jag nu inte får tvätta bilen med slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället? Vilka biltvättar återanvänder vattnet?
Vi har tyvärr ingen sammanställning över biltvättar som återanvänder vattnet. Sök på internet eller fråga på din biltvätt. Det viktigaste är att du åker till en gör-det-själv-hall eller biltvätt och inte tvättar bilen hemma på garageuppfarten.

Varför får biltvättar som inte återanvänder vattnet ha öppet?
Det finns ingen lagstiftning som kräver att en biltvätt måste ha en lösning där de återanvänder tvättvattnet. Gör-det-själv-hallar för biltvätt får ha öppet under förutsättning att så mycket åtgärder som möjligt vidtas för att minska vattenförbrukningen genom att till exempel minska vattentrycket och sätta upp anslag om att använda så lite vatten som möjligt under en tvätt.

Vattensituationen

Borde ni inte kunnat förutse detta redan förra sommaren?
Historiskt har det inte funnits några tecken på att vi skulle hamna i den situation vi är i nu. En torr sommar betyder inte per automatik att det ska fortsätta vara torrt och vattennivåerna brukar stiga under hösten och vintern. Så trots den torra sommaren och inledningen av hösten hade vi ändå klarat dricksvatten-försörjningen, om det bara hade regnat normalt under den senare delen av hösten.

Varför är det brist på dricksvatten?
Det är generellt låga grundvattennivåer i hela landet och den rådande situationen beror på att det kommit ovanligt lite nederbörd. Nederbörden blir sedan grundvatten, ytvatten, och är en viktig del i vårt dricksvatten. För mer information om grundvattennivåerna besök SGUs hemsida.

Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?
Vi får inte ta in mer i avgift än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

I vår nuvarande bedömning så har möjliggjort att kunna fylla  pooler upp till 3m3.

Att hitta en ny brukbar vattentäkt är en flerårig process., så även i detta fallet.