Du är här: Invånare/Miljöteknik/Vatten och Avlopp/Bevattningsförbud

Bevattningsförbud

Bevattningsförbud gäller i Ronneby och Bräkne-Hoby till och med 30 september.

Bevattningsförbud gäller alla med kommunalt vatten, även föreningar. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat,dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboende och vardagslivet hemma.

Bakgrund
Det råder ovanligt låga vattennivåer i grund/ytvatten på många platser i Sverige idag. Ronneby kommun förses med vatten från både grund och ytvatten och vi ser historiskt sjunkande nivåer. De sjunkande nivåerna beror på ringa nederbörd under långa perioder som gjort att magasinen inte har återhämtat sig till normal nivå.

Vi förlänger därför bevattningsförbuet för att säkerställa dricksvattnet.

Undantag
Näringsidkare som behöver vatten för att bedriva sin verksamhet är undantagna från förbudet.

Förbudet gäller:

  • Poolfyllning över 3 kubikmeter. 
  • Bevattning med trädgårdsslang eller vattenspridare. 
  • Tvätt av bil med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi uppmanar att man åker till biltvättar som har recirkulation, ångtvätt och vattenbesparande utrustning. Fråga biltvätten om ni är osäkra.
  • Användning av högtryckstvätt/slang för rengöring av fasader, altaner med mera.

Mer information finns även under fliken Frågor och Svar

Tänk på att vara vattensmart - Varje droppe räknas