Du är här: Invånare/Miljöteknik/Renhållning/Sortering och Återvinning

Sortering och Återvinning

Rätt hanterat kan ditt avfall bli en värdefull resurs. Men för att kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt ställe och plats.

Om du källsorterar ditt hushållsavfall så kan vi ta hand om det på ett mer miljöriktigt sätt. Då bidrar du till en bättre miljö. Alla i samhället har skyldighet att sortera sitt avfall och lämna det till kommunens insamling eller till de insamlingssystem som finns för vissa produkter.

Nedan hittar du information om de olika fraktionerna som finns samt hur du ska sortera ditt avfall.

Brännbart

El- och elektronik

Farligt avfall

Kompost

Läkemedel

Ej sorterbart

Grovavfall

Tidningar och förpackningar