Du är här: Invånare/Miljöteknik/Renhållning

 Dina sopor är inte bara skräp! Avfall är resurser som kan återvinnas. Allt som lämnas in till återvinning blir material till nya produkter eller energi.

Just nu inför vi ett nytt fastighetsnära insamlingssystem i Ronneby kommun. 

Det nya insamlingssystemet innebär att villor och fritidshus har två stycken nya sorts kärl med fyra fack i varje på tomten. I facken lägger man pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och brännbart.

Många i Ronneby kommun är duktiga på att sortera men vi kan bli bättre. Fyrfackskärlen gör det enkelt och bekvämt att lämna avfallet till återvinning och du slipper åka iväg till återvinningsstationen med förpackningar och tidningar.

Införandet sker i två etapper och kommunen delas in i två områden. Vi har redan påbörjat införandet i område 1, och beräknar att vi är klara innan jul.

I område 2 inför vi systemet under 2018, med beräknad start hösten.

Mer information hittar du på www.fyrfackronneby.se