Du är här: Invånare/Miljöteknik/Nyheter/Bevattningsförbudet förlängs

Bevattningsförbudet förlängs

Bevattningsförbudet och vår vattenkampanj bidrog till en minskad förbrukning med en halv miljon liter vatten per dygn jämfört med föregående sommar. Det bevisar att Varje droppe räknas och att vi kan om vi hjälps åt.

De ovanligt låga vattennivåerna i grund/ytvattnet gjorde att vi i våras införde bevattningsförbud i hela Ronneby kommun med några få undantag. Samtidigt startades kampanjen Varje droppe räknas upp med syfte att ändra vårt förhållningssätt till vatten.

Dessa åtgärder gav resultat och vattenförbrukningen minskade med en halv miljon liter vatten per dygn jämfört med föregående år, vilket är ca 13 %. 

Trots att vattenförbrukningen minskat under sommaren är nivåerna på grundvattnet fortsatt kritiskt låga. För en stabil och robust vattenförsörjning i kommunen förlängs därför bevattningsförbudet september månad ut.

Bevattningsförbudet gäller för hela Ronneby kommun med undantag Backaryd, Belganet och Hallabro.

Samtidigt som bevattningsförbudet förlängs uppmanar Miljöteknik till fortsatt sparsamhet med dricksvattnet.

Det finns flera saker man kan göra för att spara vatten och använda det på ett mer förnuftigt sätt. Det handlar om att tvätta bilen i en biltvätt som har recirkulation, ångtvätt eller vattenbesparande utrustning. Vara vattensmart när man diskar, borstar tänderna eller duschar. Välja duschen före badkar och korta ner duschtiden. Laga läckande kranar och toaletter som kan dra flera hundra tusen liter vatten om året.

Fler tips hittar du på vår Varje droppe räknas kampanjsida.

På Miljöteknik arbetar man ständigt med att minska vattenförbrukningen. En hög beredskap gör att akuta vattenläckor upptäcks och åtgärdas i god tid. Föryngring av ledningar och lokalisering av vattenläckor är ett ständigt pågående arbete. Miljöteknik arbetar även för ett robustare dricksvattensystem genom att ansluta nya vattentäkter och öka uttagningsmöjligheterna i befintliga.

Ronneby kommun valde att ställa om sin bevattning till åbevattning under sommaren vilket bidrog till den minskade vattenförbrukningen.

Mer information om förbudet hittar du under Bevattningsförbud, här finns även Frågor och Svar.

Publicerad den 28 augusti 2017

Till nyhetslistan