Du är här: Invånare/Kommun & politik/Flyktingsituationen i Ronneby kommun/Aktuellt läge i Sverige, Blekinge och Ronneby

Aktuellt läge i Sverige, Blekinge och Ronneby

Här publicerar vi siffor och fakta om flyktingsituationen, som uppdateras minst en gång varje månad, oftare vid behov.

Aktuellt läge i Sverige (2016-08-01)

Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre människor tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

Under förra veckan (v 31) har totalt 543 personer sökt asyl enligt Migrationsverket (se Migrationsverkets information till höger). 21 av de asylsökande under vecka 31 var ensamkommande barn.

Det är Migrationsverket som har ansvaret för omhändertagandet av flyktingarna. I ett första läge handlar det om att få grundläggande behov tillfredsställda såsom tak över huvudet, mat, en sovplats och viss sjukvård.

Läge i Blekinge och Ronneby kommun

Totalt finns 847 personer i Ronneby kommun som är registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem, d v s att personen har sökt uppehållstillstånd eller har fått detta beviljat men inte kunnat flytta till ett eget boende (status 2016-08-01).

Ronneby kommun har tagit emot 153 ensamkommande flyktingbarn (status 2016-08-01), totalt i Blekinge är antalet 554. Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby samarbetar med företaget Cura Individutveckling för att samordna boendet för dessa barn. Redan i augusti 2011 öppnade anläggningen Cura Park på Parkdalaområdet i Ronneby med plats för 41 barn. En tillfällig anläggning startades under hösten på Aspan. För mer information se även länk i högerkolumnen.  

Plats Antal asylsökande 
(per 2016-08-01) 
Antal ensamkommande
flyktingbarn (per 2016-08-01)
Sverige 152 464 29 851
Blekinge 3 587 554
Ronneby 
kommun 
847 153

Källa: migrationsverket.se