Du är här: Invånare/Aktuellt/Meddelanden/Trafikljusen vid korsningen Götgatan/Blasius Königsgatan går på tidsstyrning

Trafikljusen vid korsningen Götgatan/Blasius Königsgatan går på tidsstyrning

Trafikljusen går på tidsstyrning fram tills slutet av augusti. Det innebär att knappen för övergångsställen inte fungerar utan både trafikanter och gående måste vänta på att ljusen slår om via tidsstyrningen. Gatan ska asfalteras om i samband med ny eldragning som sker direkt i den nya asfalten och avkänningen beräknas vara tillbaka i slutet av augusti. 

Tills trafikljusen fungerar med avkänning via körbanan och övergångsknappen igen - var gärna lite extra uppmärksam och ha tålamod.